۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۹ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند   

 

آدرس (Affiliation ) ما در مقالات فارسی:

 

مرکز تحقیقات قلب و عروق ، پژوهشکده علوم فیزیولوژی بالینی و پایه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران

 

 

 

آدرس (Affiliation ) ما در مقالات انگلیسی:

             Cardiovascular Research Center, Institute of Basic and Clinical Physiology Sciences, Kerman University of Medical Sciences Kerman, Iran.