۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۹ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند   
    نام و نام خانوادگی 

تحصيلات

رشته تحصیلی

شغل

 

ارتباط

 

دکترمنصورموذن زاده

متخصص

قلب و عروق دانشیار

mmoazenzadeh170@gmail.com

دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد فوق تخصص قلب و عروق استادیار

Hrashidinejad@yahoo.com

دکتر حمیدرضا نصری

متخصص

قلب و عروق دانشیار

dr_hnasri@yahoo.com

دکتر محمد معصومی

متخصص

قلب و عروق دانشیار

masoomidr@yahoo.com

دکترمعصومه کهنوجی

متخصص

قلب و عروق استادیار

kahnooji4868@gmail.com

دکتر حمید نجفی پور دکتری

فيزيولوژی

استاد

najafipourh@yahoo.co.uk

دکتر سیاوش جوکار دکتری

فيزيولوژی

استاد

sjokar@gmail.com

دکتر میترا ثمره فکری فوق تخصص

ريه

دانشيار

mitra.samareh.fekri@gmail.com

آرزو صابری مقدم کارشناسی ارشد

فيزيولوژی

کارشناس

Saberi_arezoo222@yahoo.com

دکتر مهدی سالاری 

فوق تخصص قلب و عروق استادیار

salaricardiologist2@gmail.com

دکتر محمد معصومی

فوق تخصص قلب و عروق استاد

masoomidr@yahoo.com

دکتر خدیجه محمدی فوق تخصص قلب و عروق استادیار

khma_65@yahoo.com

دکتر مریم علی رمضانی

فوق تخصص قلب و عروق استادیار maliramezany@yahoo.com

دکتر مینا مریدی

متخصص

قلب و عروق استادیار

mina_m292002@yahoo.com

دکتر مینا محسنی

متخصص

قلب و عروق استادیار

mina.mohseni5694@gmail.com